ISO 37001 – Seminar – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije

Na Zlatiboru u Hotelu „Mona“ održan je seminar ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije. Na seminaru je učestvovala Dragana Rakin, osnivač i direktor Agencije Prudent.

Korupcija je jedan od osnovnih elemenata društvenog nekvaliteta (od finansija do svih oblika života i rada) i kao takva mora da se analizira, otkriva i svodi na najmanju moguću meru.

Standard ISO 37001 ima za cilj borbu protiv korupcije i njeno maksimalno smanjenje. ISO 37001:2016 je baziran na preventivi i organizaciji. Borba protiv korupcije podrazumeva sistem, organizaciju, mehanizme, obrazovanje. Borba protiv korupcije nije borba protiv ljudi, špijuniranje i šikaniranje. Službeno dokazanu korupciju sankcioniše isključivo država. ISO 37001:2016 je komponenta compliance firme.

Cilj učešća je bio učvrstiti i produbiti znanje o glavnim procesima sistema za borbu protiv davanja mita (ABMS) i razumeti:

  • Pojmove, pristupe, metode i tehnike koje se koriste za implementaciju sistema za borbu protiv davanja mita.
  • Osnovne elemente sistema za borbu protiv podmićivanja (ABMS).
  • Važnost sistema za borbu protiv podmićivanja i prednosti koje organizacije, društvo i vlade mogu dobiti.

Interes za učešće Agencije “Prudent” na seminaru ISO 37001:2016 Sistem menadžmenta za borbu protiv krupcije je u sledećem:

  • Saradnja sa nadležnim institucijama u borbi protiv korupcije u clju smanjenja pojave krupcije.
  • Pogodnosti kod dobijanja projekata, bolja saradnja sa finansijerima i bankarima, lakši prisup u okvirima međunarodne saradnje.
  • Stvaranje boljeg imidža i poverenja organizacije kod svih zainteresovanih strana.
  • Lakše postizanje ciljeva organizacije.

Borba protiv korupcije je borba za kvalitet društvene zajednice, bilo gde, bilo kada i na bilo kojem nivou.

© Copyright 2013 - 2018 Prudent - Design by Digital Circle - Izrada sajtova