Workshop: World of Mindfulness – Bruce Greenhalgh, Global Corporate Mindfulness Consultant

Osnivač i direktor Agencije Prudent Dragana Rakin je učestvovala Workshop: World of Mindfulness koju je predvodio Bruce Greenhalgh. Bruce je currently working as Global Health and Wellbeing Clinical Lead BT the UK’s. Bruce poseduje MA u savetovanju i psihoterapiji, akreditirani je terapeut Britanskog udruženja za savetovanje i psihoterapiju. Razvio je i imlementirao globalne programe vezane uz dobrobit i zdravlje zaposlenih na svim nivoima unutar multinacionalnih kompanija, a svoje znanje je preneo prisutnima na radionici koja je održana u sklopu HR Konferenciju u Rovinju 2018.