Kako se pripremiti na intervju za posao?

Došlo je vreme da se zaposlite. Konkurisali ste za određeno radno mesto i pozvani ste na intervju za posao. Naravno, razmišljate kako da ostavite pozitivan utisak da biste posao dobili. Možda razmišljate i o tome da, ipak, posao za koji ste se prijavili nije za vas ili da ga nećete moći dobro obavljati. Možda razmišljate da biste bili zadovoljniji da obavljate neki drugi posao.

Šta treba da uradite?

Analizirajte i pokušajte tačno da odredite koji su vaši kvaliteti i sposobnosti, u čemu je vaša snaga, a šta su vaše slabosti. To se obično primećuje još od doba detinjstva, ali i u mladosti. Zbog toga je važno da analizirate vaše detinjstvo i adolescenciju kako biste mogli da spoznate šta je to za šta ste bili zainteresovani. Razmislite o vašem detinjstvu i adolescenciji. Šta je to što ste najviše voleli da radite? Da li ste imali neko posebno interesovanje za nešto? Da li ste voleli da pravite neka građevinska remek dela? Da li ste voleli da se bavite sportom? Da li ste voleli da stvarate nešto novo ili da nešto istražujete? Da li ste za nešto bili pohvaljeni? Da li ste voleli da se igrate brojevima ili slovima? Analizirajte sve čega god možete da se setite. To može da vam pomogne da otkrijete koji je za vas najoptimalniji izbor karijere, ali i koje su vaše slabosti, a koje lične vrednosti i kvaliteti. Takođe na osnovu analiziranja vašeg detinjstva i adolescencije možete razmotriti da li imate veštine koje su neophodne za budući posao. Ukoliko se ne slažete sa izazovima izabrane profesije, trebalo bi da ponovo razmislite o svom profesionalnom izboru.

Zašto je bitno da znate koje su vaše prednosti i slabosti?

Pozvani ste na intervju za posao i želite da ostavite pozitivan dojam. Ono na šta će vaš poslodavac da obrati pažnju jeste vaša svest o ličnim vrednostima i slabostima. Na svakom intervjuu za posao se naročita pažnja poklanja pitanjima o ličnim vrednostima i slabostima. Za mnoge kandidate koji dolaze na intervju za posao je teško da priznaju svoje slabosti. Drugi kandidati sebe toliko podcenjuju da nisu u mogućnosti da iznesu svoje lične vrednosti ili sebe preterano veličaju. U svakom slučaju mnogi kandidati osećaju strah i imaju problema sa pitanjem o ličnim vrednostima i slabostima, iako je to u realnosti neosnovano.

Vaši odgovori koje dajete na intervjuu za posao treba da garantuju verodostojnost onoga što vi jeste u realnosti

Pitanje o ličnim vrednostima i slabostima je dobro poznato i pojavljuje se iznova i iznova. U načelu se sprovode dva cilja. Pitanje o ličnim vrednostima i pitanje snage se postavlja da bi se saznalo kako kandidat sam sudi o sebi i da li procena kandidata o sopstvenim vrednostima odgovara realnosti. Mišljenje kandidata o slabostima je važno iz razloga što pokazuje način na koji se kandidat bavi sobom i ovim pitanjem. Jezik tela je bitan, jer pokazuje koliko je kandidat siguran, samokritičan i autentičan potencionalni kandidat za posao. Prema tome, preporučljivo je dobro razmotriti ova pitanja, jer odgovori koje dajete na intervjuu za posao treba da garantuju verodostojnost onoga što vi jeste u realnosti, a ne onoga što mislite da jeste ili želite da budete.

Kada govorite o vašim pozitivnim karakteristikama i kvalitetima, nužno je da ih dobro opravdate. Najbolje je da obezbedite odgovarajuću dokumentaciju i radne uzorke. Vaš poslodavac se neće zadovoljiti sa par reči. To svako može. Nastojte da se istaknete nečim pozitivnim kako biste ostvarili prednost u odnosu na druge kandidate. Obavezno navedite primere i ako možete dokumentujte vaše navode o tome kako biste mogli da doprinesete poboljšanju poslovanja ako poslodavac ili menadžer odluči da vas zaposli na radnom mestu za koje ste konkurisali. Takođe, izbegavajte preterane pohvale ili laži. Zapamtite da istina najbolje radi sa istinom, jer kad ništa ne krijete možete zadržati smirenost. Čak i kada bi se desilo da poslodavac poveruje u neistinu i zaposli vas, brzo će je razotkriti, obično na početku vašeg zaposlenja. Ukoliko želite da ostavite dobar utisak na intervjuu za posao i zadržite posao koji želite, svakako se trebate pozabaviti ovim pitanjima.

Primeri za lične vrednosti su:

 • Istrajanost,
 • Timski rad,
 • Nepodmitljivost,
 • Disciplinovanost,
 • Samopouzdanost,
 • Diplomatsko pregovaranje,
 • Ambiciozanost,
 • Poštenje,
 • Posvećenost,
 • Voljan da donese odluke,
 • Spremnost na učenje,
 • Efikasanost,
 • Marljivost,
 • Fleksibilanost,
 • Prijateljstvo,
 • Strpljivost,
 • Spremanost da razgovora,
 • Mentalna fleksibilnost,
 • Velikodušnost,
 • Korisnost,
 • Inovativnost,
 • Učtivost,
 • Temeljan,
 • Skrupulozan

Zapamtite da bilo koju osobinu da izaberete morate prezentovati na adekvatan način.

Što se slabosti tiče najvažnije je da odaberete one koje nisu toliko važne za posao za koji konkurišete, naravno, ako ih posedujete. Primeri za slabosti su suprotne od primera za lične vrednosti.

Asertivna komunikacija je važna!

Ako ste poslali uspešnu prijavu za posao i pozvani na osobni razgovor, izuzetno je važno da se dobro predstavite za šta je ključni kriterij asertivna komunikacija. Pogotovo gde ima mnogo kandidata za posao, presudna uloga i prednost će biti ako u toku razgovora ostavite pozitivnu sliku u sećanju kod osobe koja vas je intervjuisala za posao. To ćete najbolje postići ako se u jednoj takvoj situaciji na adekvatan način zauzmete za sebe i svoja prava, a da pri tom ne povređujete druge. Izrazite vaše misli, stavove, osećanja i uverenja sigurno, ali bez težnje ka dominaciji, ponižavanju ili degradiranju drugih. Važno je sačuvati samopoštovanje i poštovanje drugih, iako se njihovi stavovi i mišljenja razlikuju od vaših.

© Copyright 2013 - 2018 Prudent - Design by Digital Circle - Izrada sajtova