Šta je bitno za uspešan profesionalan život?

U mnogim slučajevima više nije dovoljno samo vredno raditi. Posedovanje određenih kvaliteta kao što su, na primer, predanost i marljivost svakako doprinose uspehu, ali nije dovoljno. Vi možete da budete vredan, predan i pouzdan radnik, ali da biste se uzdigli do snažnih zastupnika u kompaniji, napravili dobar intervju za posao, zadržali posao koji obavljate sa kojim ste zadovoljni, pokrenuli sopstveni biznis i sl., za to su potrebni drugi aspekti koji su izuzetno važni za uspešan i stabilan profesionalan život, kao što su samopoštovanje, samopouzdanje i asertivnost.

Važno je da se dobro predstavite u vašem poslovnom okruženju

Prvi dojam je najvažniji. U kratkom vremenu, u samo nekoliko minuta u toku razgovora sa vašim poslovnim saradnicima, vi ćete ostaviti dojam o sebi: koliko ste iskreni, da li ste i koliko kompetentni, atraktivni, pouzdani ili važni za posao, kako iskazujete misli, osećanja i uverenja. Možete promeniti taj dojam, ali to nije jednostavan zadatak.

U svakodnevnom radu važno je da se znate dobro predstaviti. Na poslu svakodnevno susrećete ljude sa kojima obavljate kratke razgovore. Ali jednako brzo kao što ste se susreli, vaš kolega ili nadređeni sa kojim ste pričali može da brzo zaboravi razgovor sa vama. Stoga je važno da ostavite trajan i pozitivan dojam u vrlo krakom vremenu. Ako želite da ostavite dobar dojam o sebi i da kao takvi budete prisutni u sećanju vašeg poslovnog sagovornika, na primer, kako biste imali budućnost i profesionalan napredak u firmi u kojoj želite da radite, trebali biste imati dobru prezentaciju o sebi. To se efikasno postiže asertivnom komunikacijom. Presudna uloga i prednost će biti ako u toku razgovora ostavite pozitivnu sliku u sećanju kod vašeg poslovnog sagovornika. To ćete najbolje postići ako se u jednoj poslovnoj situaciji, možda i neprijatnoj, na adekvatan način zauzmete za sebe i svoja prava, a da pri tom ne povređujete i ne ponižavate druge.

Poslovno komuniciranje se odvija u kompanijama koje su hijerarhijski organizovane, između zaposlenih koji se međusobno razlikuju. Davanje i primanje informacija radi postizanja poslovnih ciljeva svakodnevno funkcioniše i prepliće kroz sve sfere znanja i poslovanja. Shodno tome, više je nego jasno da se javljaju i situacije koje mogu biti veoma neprijatne, na primer, usled loše komunikacije. Mnogi problemi nastaju usled loše komunikacije. Isto tako mnogi problemi se mogu rešiti dobrom komunikacijom

Kako biste ostvarili dobru komunikaciju u vašem poslovnom okruženju, neophodno je da zadržite smirenost i samokontrolu. Da biste to postigli potrebno je da regulišete svoje emocije. Svi imamo emocije koje treba obraditi. Svi osećamo ljutnju, strah i bol, emocije koje bez samokontrole dovode do neprimerenog ponašanja. Nesposobnost obuzdavanja sopstvenih emocija vodi ka manipulaciji i zloupotrebi drugih i traženju krivice za sopstvene greške u drugome, uglavnom zbog nesposobnosti suočavanja sa samim sobom. Ponašanja prema drugima zavisi od nivoa samokontrole, što je srazmerno mentalnom zdravlju i edukaciji osobe.

Napravite prvi korak ka samopoštovanju!

Da biste stekli dobru razinu samopoštovanja, prije svega, važno je da možete realno proceniti svoje sposobnosti, svoje kvalitete, svoje ponašanje i dela, svoju snagu i slabosti. Jedino vi možete napraviti samoprocenu, ali je važno da možete realno razmišljati o sebi, o svojim postignućima i neuspesima. Samoprocena treba da bude rezultat introspekcije i sprovođenja konstruktivnih unutrašnjih dijaloga koje će vam omogućiti da budete sigurni u sebe, ali i da preuzmete odgovornost za sebe kao osobe koja ima i snagu i slabosti. Uz samopoštovanje vi ćete biti više kompetentni, jer ćete imati jasne ideje i ciljeve koji će vam omogućiti da ostvarite prednost nad konkurentima.

Zašto je samopoštovanje neophodno za uspešan profesionalan život?

Samopoštovanje ne predstavlja osobu koja je savršena i koja sebe poštuje zato što ima samo snagu i vrednosti. Naprotiv! Samopoštovanje, osoba koja ima samopoštovanje zna da ima i snagu i slabosti i to prihvata. Čovek nije savršen, ali ima prostor za rast i razvoj sopstvene ličnosti kako bi se učinio boljim i konstruktivnijim. Takođe, samopoštovanje se ne stiče identifikacijom sa drugima ili vrednovanjem samo onih ljudi koji su prema nama povladljivi kako bismo sebe uzdigli. Samopoštovanje se izgrađuje poverenjem među ljudima. Takođe se može definisati kao odnos prema sebi i drugima koji vodi do ravnoteže između poštovanja prava i odgovornosti koje imamo u odnosu na druge. Istovremeno se uzajamno poštovanje  održava.

Ugradite samopoštovanje u samopouzdanje!

Za izgradnju samopouzdanja važna značajka je samopoštovanje. Samo ako istinski verujete u sebe, možete to pokazati drugima. To se može videti kroz vaš stav, vaše izražavanje, vaše ponašanje, govor tela ili ako ste podneli prijavu za posao, samopoštovanje se može videti u popratnom pismu i životopisu vaše prijave. Ako ste samouvereni, znat ćete tačno kakve su vaše vlastite snage, ali i koje su vaše slabosti i kako ih možete pretvoriti u svoju korist. Vaša samouverenost će učiniti da adekvatno prevladate svoje slabosti i predstavite svoju snagu.

Kompetencija i samopouzdanje će imati pozitivan učinak na vaš napredak u profesionalnoj karijeri, bilo da radite u kompaniji ili da se odlučite za privatan biznis. Posebno ako se radi o privremenom radu, važno je istaknuti se iz mnoštva. Čak i kada obavljate samo kratke razgovore sa vašim poslovnim saradnicima i klijentima, kompetencija i samopouzdanje će biti koristan pratilac u vašem profesionalnom životu. Ne samo da ćete biti sigurni u sebe, već ćete ostvariti i dobru saradnju sa vašim kolegama, vašim nadređenima i klijentima bez čega nema napredka u karijeri.

Samopoštovanje i samopouzdanje se odražavaju odricanjem od nasilja

Nemožemo uvek imati odlične odnose sa drugima. Ponekad dolazimo u kontak sa ljudima koji imaju tendenciju da zlupotrebe ili koji zbog ogorčenosti u sebi imaju želju da izazovu štetu. To su ljudi koji su nesigurni u sebe sa nedostatkom samopoštovanja i negativnim samopouzdanjem, ali koje srećemo u poslovnom okruženju i uopšte u životu. Oni su obično egocentrični i neprijatno glasni. U toku komunikacije vređaju i ponižavaju druge, često prekidaju sagovornika i pojačavaju tenziju kako bi negovali svoju nesigurnost.

Samopouzdani ljudi nisu nasilni i odriču se od nasilja. Oni shvataju da sve ima svoje granice i da postoje situacije koje zahtevaju da se povuče jasna linija, jer shvataju da ne mogu uvek zadovoljiti očekivanja svih. Oni mogu reći „Ne“ bez izazivanja sukoba i razmišljanja o ogovaranjima u poslovnom okruženju.

Samopouzdani ljudi su, takođe, sposobni da tolerišu i prihvataju odbacivanje i indiferentnost drugih. Ne očekuju da će dobiti priznanja od svakog zaposlenog za svoj doprinos, za svoje ideje, predloge i uverenja.

Naravno, kao i svi ljudi, vole da ih drugi prepoznaju. Ali ako se to ne dogodi, neće biti u iskušenju da postupaju protiv sopstvene savesti. Shvataju i prihvataju da su ljudi različiti i da je teško naići na čoveka u poslovnom okruženju koji je uvek raspoložen i samopouzdan baš u svemu što kaže i uradi. Ipak, neophodno je raditi na samopoštovanju i samopouzdanju, jer je samo tako moguće realizovati ličnu samoostvarenost i uspešan profesionalan život. 

Mali uspesi već mogu pomoći!

Ukoliko niste sigurni u sebe, odnosno ukoliko osećate nesigurnost ili frustracije po pitanju napredka u karijeri, postepeno radite na postizanju omanjih uspeha, a vaše samopozdanje će se izgrađivati korak po korak. Za početak je važno samo sekundarno postizati uspehe na poslu ili u privatnom životu. Kada uspete da realizujete svoj cilj, nemojte očekivati da ćete za to dobiti pohvale od svih. Važno je da se vi osećate bolje i da sebe poštujete zbog ostvarenog uspeha, a onda ste na dobrom putu napredovanja u karijeri.

© Copyright 2013 - 2018 Prudent - Design by Digital Circle - Izrada sajtova