Stručna konferencija Forenzička revizija VI godišnja međunarodna konferencija Online

Međunarodna i regionalna konferencija o forenzičkoj reviziji koja okuplja vodeće stručnjake da predstave svoje radove, iskustva iz prakse i ulogu forenzičke revizije u suzbijanju i suočavanju sa izazovima finansijskog kriminala.

U fokusu su bili aspekti:

 • Koje su najveće pretnje rizika finansijskog kriminala danas?
 • Kojim su tipovima finansijskog kriminala izložene finansijske institucije?
 • Koliko su sigurne firme da mogu detektovati ove tipove kriminala?
 • Šta je to što sprečava razvoj finansijskog kriminala?
 • Kako forenzička revizija u okviru funkcije korporativne regulatorne usaglašenosti može unapređivati svoj kapacitet detekcije i prevencije finansijskog kriminala?

Konferencija uključuje sledeće teme:

 • Uloga forenzičke revizije kao vitalnog segmenta regulatorne usaglašenosti
 • Globalizacija vašeg programa forenzičke revizije
 • Menadžment rizika
 • Izgradnja kulture korporativnog integriteta kao preventiva ekonomskog kriminala
 • Uvod za forenzičke istražitelje
 • Izazovi međunarodne regulative privatnosti i bezbednosti podataka
 • Sajber bezbednost i forenzička revizija
 • Finansijska regulativa na nacionalnim nivoima i forenzička revizija
© Copyright 2013 - 2018 Prudent - Design by Digital Circle - Izrada sajtova