Balkan Biznis Forum 2021 – Kombank Dvorana, Beograd

Na BBForumu 2021 koji je održan u Beogradu 18. novembra 2021. u Kombank Dvorani ispred firme „Prudent“ prisustvovala je Dragana Rakin, direktor i osnivač firme.

Balkan Biznis Forum 2021 je namenjen izvršnim direktorima, top menadžmentu, stručnjacima za razvoj poslovanja i konsalting, finansijskom menadžmentu, vlasnicima preduzeća, kao i iskusnim timovima za upravljanje projektima, ljudskim resursima i upravljanje rizicima.

Balkan Biznis Forum 2021 održan je pod nazivom “Novi principi liderstva” i “Nove strategije za budućnost”, a sa ciljem da pomogne osnivačima i izvršnim liderima da dobiju odgovore na najhitnije poslovne izazove današnjice – kako voditi ljude i upravljati neizvesnošću.

Jedan od predavača bio je Predsednik Baldwin Global Risk Services, Alexander Larsen, koji je debatu o najnovijim trendovima u upravljanju rizicima podstakao svojom interaktivnom radionicom „NOVE Strategije upravljanja rizicima – poboljšanje rezilijentnosti, konkurentske prednosti i poslovnog uspeha“.

Da bi pokrenuli promene i inovacije i razvili sledeću generaciju LIDERA kod nas, Daniela Landher je održala radionicu „NEW LANGUAGE OF LEADERSHIP“, predstavljajući alate i procese za razvoj nove generacije LIDERA, njihovih zaposlenih, timova i organizacija.

„Zapošljavanje je jedna od najvažnijih stvari koje radimo za kompaniju. Šta čini efikasan tim? Biti inkluzivan vođa zahteva hrabrost. Stvaranje raznolikog, ravnopravnog i inkluzivnog okruženja povećava angažovanje zaposlenih za preko 60%. Pa ipak, to je često projekat koji se radi sa strane.”

Ekspert za standarde kvaliteta Isaac Sheps, koji je učestvovao u kreiranju ISO 9001 i ISO 9004 standarda i koji je 25 godina član međunardnog Odbora ISO-TC176, odgovornog za razvoj porodice standarda ISO 9000, održao je predavanje pod nazivom “Liderstvo od teorije do prakse”.