Prudent na konferenciji za mentalno zdravlje

Trodnevna konferencija o mentalnom zdravlju koja je okupila stručnjake iz celog sveta, održana je u Hotelu sa pet zvezdica Le Meridien Lav uz tirkiznu obalu prelepe Dalmacije.

Na ceremoniji otvaranja predsednica znanstvenog odbora, imala je inspirativan govor u kome je istaknula našu moć da napravimo promene i obnovimo sebe. Potom je održano pet keynote govora, okrugli sto, 120 usmenih prezentacija, 75 poster prezentacija.

Konferencija izuzetno bogatog sadržaja bavila se mnogobrojnim temama i problemima kao što je vršnjačka podrška, izazovi uvođenja kritičkog i ometajućeg kretanja, procena rizika uopšteno i rizik od nasilja u zaštiti mentalnog zdravlja. Raspravljalo se i o temama vezanih za mentalno zdravlje sa stanovišta pragmatične psihologije, o pitanju mentalnog zdravlja u savremenom kontekstu, jednostavna procena rizika- Broset kontrolna lista, o konceptu mentalnog zdravlja i razvijenim teorijama i praksama o odnosima između sebe, tela, duše i druge hipotetičke konstrukcije koje su ljudi usvojili, odbacili ili promenili tokom vremena, kao i o mnogobrojnim drugim temama vezanih za oblast mentalnog zdravlja.

Na konferenciji je predstavljena jedinstvena studija koja analizira sistem mentalnog zdravlja u 35+ zemalja širom Evrope. Izveštaj naglašava potrebu da se stvore sistemi mentalnog zdravlja zasnovani na ljudskim pravima i da se nastavi sa prelaskom sa institucionalne na brigu zasnovanu na zajednici. Govor je uključivao i poziv na delegate konferencije da lobiraju za perspektivne članove EP-a o pitanjima mentalnog zdravlja uoči izbora za Evropski parlament u maju 2019.

Na konferenciji su predstavljene knjige na temu „Osvetlimo temu emocionalne traume i disocijativnog poremećaja na mnogostran način i osvetlimo delotvornu brigu o terapiji“. Psihijatar i autor knjige o traumi Anssi je na jednostavan način razjasnio teoriju traume i disocijacije. Predmet je bila održiva psihijatrija na temelju emocionalne traume, strukturne disocijacije i polivagalne teorije i tako, u isto vreme, pregled trauma-informisana nega. Pažnju je privuklo i izlaganje Mai koja je predstavila svoju studiju „Kao da ne bih postojao – autoetnografija emocionalne traume i oporavak“. Studija istražuje kako se iracionalni događaji i izbori u životu mogu razumeti kroz okvir strukturalne disocijacije i emocionalne traume. Poruka svih izlaganja je: TRAUMAMOŽEBITIIZLEČENA.

Može se zaključiti da je konferencija ispunila i više nego sva očekivanja svih prisutnih, a posebna pohvala je za duh konferencije koji je bio topao, opušten i za izuzetno pozitivnu atmosferu.

© Copyright 2013 - 2018 Prudent - Design by Digital Circle - Izrada sajtova