HR Days – Konferencija o upravljanju ljudskim resursima

U Rovinju (Hotel Lone) je održana dvodnevna HR Days konferencija na kojoj je učestvovala Dragana Rakin, osnivač i direktor Agencije Prudent.

Ovogodišnju konfereniju otvorio je Jamil Qureshi, trenutno jedan od najpoznatijih motivacijskih govornika i stručnjaka u psihologiji radnog učinka. U predavanju na temu “Kako svoju ambiciju pretvoriti u postignuće” posebno se osvrnuo na donošenje odluka, ali i na bitnost maksimiziranja potencijala zaposlenih koji su motivisani izbegavanjem negativnih posledica, odnosno imaju stav samo odraditi i ostati na sigurnom.

Jedan od predavača je bio Terence Tse, konsultant za finansije i predavač na COTRUGLI Business School koji je na svom predavanju na temu megatrendova i funkcije HR-a naglasio važnost razumevanja  šireg društvenog i ekonomskog konteksta pri planiranju poslovanja te je naglasio kako praćenjem tzv. megatrendova možemo izbeći njihove potencionalne negativne efekte.

Andy Longley, globalni direktor talenata u kompaniji Adidas i organizacijski psiholog u predavanju pod nazivom “Transformacija organizacijske kulture kroz leadership” upoznao je učesnike s načinom održavanja kulture uspeha u korporativnom okruženju uz pomoć primene sportskih tehnika coachinga.

Maja Parmač Kovačić docentica na Katedri za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osvrnula se na goruću temu korisnosti upitnika ličnosti za predviđanje uspešnosti na poslu. Za organizaciju je od velikog značaja prevencija pri zapošljavanju, Kako detektirati pojedince koji stvaraju toksičnu radnu atmosferu, kako proceniti verodostojnost podataka prilikom testiranja za zaposlenje, kako razotkriti pokušaj obmane potencionalno agresivnih osoba itd. To je od velikog značaja za svaku organizaciju.

Bruce Greenhalgh, Mindfulness trener i consultant, bavio se temom mentalnog zdravlja zaposlenih. “Radna okolina se rapidno menja, a takve radne promene negativno utiču na zdravlje zaposlenih. S obzirom na povećanje radnog veka postavlja se pitanje kako ćemo si u zrelijoj dobi omogućiti uvete potrebne za ugodan život. No na stranu fizičkog zdravlja, bavimo li se dovoljno mentalnim zdravljem?” ukazao je Greenhalgh.

Državni tajnik pri MUP-u Republike Hrvatske, doc.dr.sc. Robert Kopal je u svojim predavanjima na temu socijalnih mreža ukazao na važnost kontrole nad mrežama koje sami stvaramo, kako u privatnom tako i u poslovnom kontekstu.

“Socijalne mreže su one koje oblikujemo sami i za razliku od onih digitalnih odnosno društvenih, sami određujemo tko je influencer. Gledano iz HR ugla, bitno je osvijestiti koga poznaju naši zaposlenici, odnosno kakav socijalni kapital imamo u organizaciji. Smišljeno umrežavanje zaposlenika u upravljanju projektima dovest će do maksimiziranja protoka ideja, kao i učinkovitosti, uštede i angažovanosti” poručuje Kopal.

Renata Barić, službena psihologinja hrvatske vaterpolo reprezentacije iznela je praktične savete kako zadržati “čistu glavu” u situacijama koje nam se na prvi pogled čine nerešive.

© Copyright 2013 - 2018 Prudent - Design by Digital Circle - Izrada sajtova