Budućnost i edukacija talenata u eri digitalne ekonomije

U sklopu HR Konferencije u Rovinju, stručni tim e-Leadership MBA programa Visokog učilišta Algebra, pripremio je radionicu: Budućnost i edukacija talenata u eri digitalne ekonomije.

U galopirajućoj eri digitalne ekonomije jedan od najvećih izazova predstavlja otkrivanje i razvoj talenta. Kako na vreme otkriti talenete koji će biti na vrhu liste poželjnih u sve rastućoj krizi talenata, te kako će se one stvarati i oblikovati za sve kompetitivnije tržište rada predstavlja izazove.

Učesnici su se vodili kroz proces upravljanja inovativnim projektima, od generacije poslovno – tehnološke ideje sve do njenog tržišnog ili unutar – organizacijskog plasmana.

Učesnicima u smislu mogućnosti praktične primene istih u vlastitim organizacijama na ovom stručnom interaktivnom događanju, dodatnu vrednost predstavljalo je savladavanje određenog metodološkog pristupa, pripremljeni materijali te ideje i rezultati.

© Copyright 2013 - 2018 Prudent - Design by Digital Circle - Izrada sajtova