Kako razviti lični uticaj kroz samoizražavanje?

Imate želju da dokažete ličnu vrednost. To je jedan od osnovnih impulsa u ljudskoj prirodi. Pokušavate, ali u tome ne uspevate. Drugi ne mogu da prepoznaju vaše kvalitete. Nemožete da napredujete u karijeri. Znate da imate sposobnosti i kapacitete koji vam mogu omogućiti da radite mnogo kvalitetnije poslove od onoga što u realnosti radite. Umesto da napredujete vi gledate vaše vršnjake koji su sada na prestižnim poslovnim mestima ili možda gledate ljude za koje znate da su u mladosti bili zlovoljni i tihi, a sada šarmantni, društveni i uspešni.

Hoćete li se stvarno boriti, a nikada ne okusiti moć postignutog uspeha? Hoćete li raditi a ne napredovati? Hoćete li ići na posao iz godine u godinu a da vam neće biti bolje? Hoćete li možda završavati godinu za godinom materijalno, društveno, duhovno siromašniji ili nesigurniji u sebe? Možda osećate bes i zavist prema ljudima koji se uzdižu u karijeri ili gnev prema sebi zbog nemogućnosti poslovnog napredovanja.

Počnite da razvijate lični uticaj u poslovnom okruženju kroz samoizražavanje!

Svi mi želimo da napredujemo u karijeri. Da bismo napredovali trebamo raditi na sebi i na način na koji se ponašamo. Šta treba da uradimo da bi bili bolji i konstruktivniji? Kako da izgradimo most koji vodi do poverenja među ljudima? Kako da izgradimo ravnotežu između poštovanja prava drugih i odgovornosti koje imamo prema drugima, ali uz uzajamno poštovanje.

Svakako da je to sve teže sprovesti u svakodnevnom poslovnom okruženju nego iznositi teoriju iz razloga što se u poslu susrećemo sa agresivnim ljudima. Zavidnost na tuđem uspehu, mržnja ako je neko u nečemu bolji. Možda ste to osetili na svojoj koži?

Nemojte sebi dozvoliti da nekoga mrzite zbog njegovog ličnog uspeha. Negativne emocije će vas razoriti! Umesto toga neka vam tuđi uspeh da nadahnuće i snagu za vaše sopstveno oblikovanje i poslovno uzdizanje.

Šta treba da radite?

Uspostavite harmoničan odnos sa vašim poslovnim sagovornicima

Pre nego što započnete razgovor sa vašim poslovnim sagovornicima, trebate razmestiti, postaviti, razrediti, srediti i rukovati vašim idejama, mislima i osećanjima. Važno je da tačno odredite poruku koju želite preneti vašem sagovorniku. U vašim nastojanjima da izgradite uslove za vaše samoizražavanje, trebate biti sigurni da su vaše misli, osećanja i ideje u potpunosti ispravne. Samo tako možete ostaviti na vašeg sagovornika pozitivan dojam.

Zašto je to tako?

Iz razloga što će vaš sagovornik u par sekundi shvatiti da niste iskreni. Vi ste doterani, kulturni i nasmejani, ali je vaš smeh glasan i nasilan. Vi pričate, ali je vaš govor glasan i napadan. Vaši pokreti nisu mirni. Kada govorite crvenite. Možda vam je potrebna veća količina alkohola ili cigareta da biste bili staloženi u razgovoru, što navodi na vašu nesigurnost. Često prekidate govor sagovornika vašim upadicama, što navodi na vaš veliki ego ili kompleks inferiornosti. Vaši nervi i mišići su u disharmoniji. Vi znate da neki određeni posao možete obavljati dobro i odgovorno, ali osećate strah. Vaš sagovornik to zna, jer ste umesto razumnog i odgovornog ponašanja pokazali, na primer, povladljiv stav koji je posledica straha da nećete dobiti radno mesto.

Zbog toga, odlučno afirmišite to što želite. Veoma je važno da budete prema sebi potpuno iskreni. Budite slobodni i otvoreni za prihvatanje bilo kojeg odgovora. Vaša snaga i moć je u iskrenosti prema sebi, prema svojim mislima, idejama i u izgradnji prijatnih i simpatičnih osećanja u odnosu na lični cilj i vašeg poslovnog sagovornika. Zapamtite da negativna osećanja mogu biti vaš veliki neprijatelj na putu izgradnje vaše karijere. Ona mogu živeti u vama, stvarati vam frustracije čineći vas nesrećnim i ometati vas u poslovnom napredovanju samo ako im vi to dozvolite!

Napravite vaše sagovornike senzibilnim i osećajno receptivnim u pravcu vašeg cilja

Poboljšajte vaše samoizražavanje tako što ćete vašeg sagovornika napraviti osećajno receptivnim. Izgradite stanje prijemljivosti, odnosno sposobnost primanja i sposobnost shvatanja, koje nije bilo prisutno. Vi ga morate oformiti. Postavite sebi pitanje:“Da li će moj sagovornik reagovati pozitivno ili negativno na moj nastup?“ Čuvajte se neprijatelja pod imenom „ogovaranje“ ili „ponižavanje“ ili „sarkazam“. Ljudi koji su na visokim poslovnim pozicijama na takve ljude gledaju kao na nepodobne poslovne partnere.

Zapamtite da tajna uspeha samoizražavanja leži u veštini:

  • Vaše spretnosti i snalažljivosti u različitim poslovnim situacijama;
  • Neposrednog organizovanja svega sa čim dođete u kontakt;
  • Izazivanja kod drugih raspoloženja i pozitivnog mišljenja u sastavu njihovog uma.

Načinite sebe senzibilnim za misli i osećanja vaših kolega i poslovnih partnera

Povećajte vašu sposobnost opažanja osetom u pravcu procesa razmišljanja drugih ljudi u vašem poslovnom okruženju. Kako biste napredovali u karijeri važno je da imate razvijenu sposobnost shvatanja realnih misli i osećanja drugih ljudi, bez nametanja nekih mučnih i tegobnih ideja o tome šta ili kako bi drugi trebalo da rade. Bilo da ste u timskom radu, poslovanju sa klijentima ili lider, uvek budite otvoreni za potrebe, želje, interese, ideje i kreativnost drugih. Načinite sebe senzibilnim za misli i osećanja ljudi u vašem poslovnom okruženju.

Svakako da se vaše mišljenje, ideje i stavovi mogu da razlikuju od drugih ljudi. To se obično i dešava. Ali vi možete doneti odluku da u razgovoru sa vašim saradnicima iznesete svoj stav i mišljenje o nekom određenom poslovnom zadatku za čije obavljanje se traži adekvatno rešenje kako bi se, na primer, povećala profitabilnost poslovanja ili o bilo kom drugom pitanju.

Kako je najbolje postupiti u takvoj situaciji?

Nikada ne pokušavajte da ubeđujete vašeg poslovnog sagovornika direktnim argumentima uz povišen ton da je vaše mišljenje pametnije i bolje po pitanju obavljanja nekog poslovnog poduhvata za nešto što on radi svojevoljno. U tom slučaju vaš sagovornik će imati jaku potrebu da odbrani svojevoljnost, što za posledicu može imati poražavajuće razmere. Umesto toga, ukoliko smatrate da će vaše rešenje doprineti profitabilnijem poslovnom poduhvatu po pitanju obavljanja nekog određenog radnog zadatka, najbolje je da vašim racionalnim argumentovanim navođenjem i uticajem razvijete proces samonavođenja kod vašeg sagovornika na određenu promenu, na osnovu čega će on sam, svojom voljom, da promeni mišljenje o tome što radi.

Kako ćete u tome uspeti?

Kod vašeg sagovornika pokušajte da razvijete nadahnuće za promenu određene odluke nekim vašim mišljenjem kroz određene primere. Pokušajte da izrazite svoje mišljenje jasno, iskreno i direktno, ali i diplomatski uz poštovanje osećanja i potreba vašeg sagovornika. Ukoliko ste deo timskog rada, iznesite razumne argumente koji će dati prednost u odnosu na druge i koji će opravdati vaš iskren interes za adekvatno obavljanje određenog radnog zadatka. Izgradite pozitivnu formulaciju po pitanju razumevanja drugih tako što ćete biti dobri slušaoci, bez težnje ka dominaciji, manipulaciji, ponižavanju ili degradiranju drugih. Prilikom iznošenja vaših argumenta važno je da imate uvažavanja za mišljenja, interese i stavove svojih kolega i poslovnih partnera.  Sačuvajte samopoštovanje, ali i poštovanje drugih, iako se njihovi stavovi i mišljenja mogu razlikovati od vaših.

Put ka vašem ličnom prosperitetu podrazumeva, između ostalog, vaš lični uticaj kroz samoizražavanje. U procesu vašeg samoizražavanja postavite se tako da budete pozitivno zainteresovani za vaše kolege i poslovne saradnike, sa naklonošću, sa razumevanjem i dobronamernim saosećanjem. Poštujte svoja osećanja i potrebe drugih. U komunikaciji sa poslovnim partnerima koristite razumne argumente uz uverljiv i iskren interes za poboljšanje efikasnosti poslovanja. Pokažite poštovanje prema drugima odricanjem od nasilja. Neka vam nikada zloupotreba i manipulacija drugih ne bude opcija. Vredi imati dobre odnose sa ljudima. Karijeru ne možete izgrađivati na lažima i licemerstvu. Dugotrajna nelagodnost uzrokovana ponižavanjem drugih će navesti ljude iz vašeg poslovnog okruženja da vas izbegavaju. Umesto toga izgradite pozitivne formulacije u pravcu saosećanja za probleme drugih. Vaša nagrada će biti ta, kao što vi postajete skladno zainteresovani za druge ljude, tako će srazmerno oni postati zainteresovani za vas. Otvorili ste vrata ulaza u poslovni svet.

© Copyright 2013 - 2018 Prudent - Design by Digital Circle - Izrada sajtova